ஒரு மாதிரி வழிகாட்டி

மையப்பொருள் : உமது ஆட்சி வருக

தொடக்க வேண்டல்

பெரும் இறையாட்சியின் நாயகனாக இயேசு கிறிஸ்துவை எமக்குக் கொடையாகக் கொடுத்த விண்ணகத் தந்தையே, உம்மைப் போற்றிப் புகழ்ந்து, உமக்கு Read More

அல்ஜீரியாவிற்கு புதிய திருப்பீட தூதர் பேராயர் வயலுங்கல் 

அல்ஜீரியாவிற்கு புதிய திருப்பீட தூதர் பேராயர் வயலுங்கல்  அல்ஜீரியா நாட்டிற்கு, திருப்பீடத் தூதராக, பேராயர் குரியன் மத்தேயு வயலுங்கல் அவர்களை, சனவரி 01 ஆம் தேதி வெள்ளியன்று திருத்தந்தை Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 136

பாடல்: ’இறைவனின் உடலிது அவரது இரத்தமிது’ (பாடு மனமே பக்கம் 139, பாடல் எண் 207) தொடக்க வேண்டல்: எல்லா நலன்களுக்கும் ஊற்றான இனிய தந்தையே உம்மைப் போற்றுகின்றோம். தன்னையே Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 134

பாடல் : "நம்பிக்கைச் சின்னம் ஒளிர்கின்றது - அதை நம்பினோர் வாழ்வு மிளிர்கின்றது". தொடக்க வேண்டல்: நம்பிக்கை என்னும் சுடரை நாங்கள் நங்கூரமாகக் கொண்டு நடைபோட எங்களை அழைக்கும் Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 135

பாடல்: “தூய ஆவியே துணையாக வருவீர் இயேசுவின் சாட்சிகளாய் எம்மை மாற்றிடுவீர்” தொடக்க வேண்டல்: படைப்பில் வெளிப்பட்ட ஆவியாரை எமக்குப் பரிசாக வழங்கிய தந்தையே இறைவா உமக்கே புகழும் வணக்கமும். Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 133

மையப்பொருள்: மேலான பெயர் பாடல்:        இயேசு என்னும் நாமம் பேசுகின்றபோது என்னுள்ளம் மகிழ்வு கொண்டது தொடக்க வேண்டல்: ’இருக்கிறவராய் இருக்கும்’ வானகத் தந்தையே உம்மைப்போன்றுகின்றோம். எப்பெயருக்கும் மேலானபெயரை ஏற்றுள்ள Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 132

மையப்பொருள்: திரும்பி வருதல் பாடல்: நான் காணாமல்போன ஆடல்லவா?  தொடக்க வேண்டல்: நல்லுறவின் ஊற்றாக விளங்கும் தந்தையே இறைவா உம்மைப் புகழ்ந்து போற்றுகின்றோம். வாழ்வளிக்கும் வார்த்தையான மகன் இயேசுவே உம்மைப் Read More

photography

அன்பியக் கூட்டம் - 131

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்! பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..." தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக் குரலை என்றும் கேட்டு எம்மை வாழவைக்கும் Read More

அன்பியத் தோழன்

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்!

பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..."

தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக்குரலை என்றும் கேட்டு Read More