ஆன்மீகம்

தாவீது

“நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன்” (திபா 23:6)

“நான் ஆண்டவரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தேன்; அதையே நான் நாடித் தேடுவேன்; ஆண்டவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் எல்லாம் Read More

சிறைப்பணி ஞாயிறு

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நிரபராதியாக இருந்து, மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, மனிதரால் அவமான சின்னமாக கருதப்பட்ட சிலுவையில், ஏற்றிக்கொல்லப்பட்ட நமது நாதர் கிறிஸ்துவின் அறைக்கூவலை ஏற்று, செயல்பட்டுக் Read More