வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

கர்நாடகாவில் கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தடை

தென்மேற்கு இந்தியாவின் கர்நாடகாவில் இந்துமத அடிப்படைவாதிகளின் வன்முறை அச்சுறுத்தல் அதிகரித்து வருவதால், வழிபாட்டுத்தலங்கள், அரங்குகள் மற்றும் வீடுகளில் நடைபெறவிருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களை, காவல்துறை கட்டுப்படுத்தியுள்ளது என்று ரிலீஸ் Read More

கர்நாடக அரசின் மதமாற்ற தடைச்சட்டம்

கர்நாடக அரசின் பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறையானது, கர்நாடக மாநிலத்தில் பணிபுரியும் கிறிஸ்தவ மறைப்பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் வழிபாட்டு தலங்களை குறித்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என Read More

photography

வாருங்கள் வளனாரிடம்

வாருங்கள் வளனாரிடம்

அருள்தந்தை. மா. ஜெயராஜ் CR

ரொசரியன் சபைதலைமையகம், பெங்களுரூ

மீட்பரின் பொறுப்பாளர், உழைப்பாளர்களின் பாதுகாவலர், மகிழ்வான மரணத்தின் இனிய காவலர், திருக்குடும்பதத்தின் பாதுகாவலர், Read More

photography

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை

அருள்பணி. P. ஜான் பால்

பொதுக்காலம் 23ஆம் ஞாயிறு

(எசா 35:4-7, யாக் 2:1-5, மாற் 7:31-37)

திருப்பலி முன்னுரை

“தம் விரல்களை அவர் காதுகளில் Read More

photography

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு-திருப்பலி முன்னுரை - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து இயேசுவில் பேரன்புக்குரியவர்களே, இணக்கம் இல்லாத எல்லாமே சுணக்கம்தான் (தளர்ச்சி) என்பது பல Read More

photography

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு திருப்பலி முன்னுரை - 09.05.2021

பாஸ்கா காலம் - 6ஆம் ஞாயிறு  திருப்பலி முன்னுரை 

(திப 10:25-26, 34-35,44-48, 1 யோவா 4:7-10, யோவா 15:9-17) “உங்கள் நண்பர் யாரெனச் சொல்லுங்கள், நீங்கள் யாரென நான் உங்களுக்குச் Read More

  பொதுக்காலம் 26 ஆம் ஞாயிறு (எண் 11:25-29. யாக் 5:1-6, மாற் 9:38-43,45,47-48)

                                        Read More

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு- திருப்பலி முன்னுரை: 18.04.2021

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (திப 4:8-12, 1 யோவா 3:1-2, யோவா 10:11-18)

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரியவர்களே! மீட்பின் வரலாறு முழுவதும் நல்ல ஆயன்-ஆடுகள், உவமை அதிகமாகக் கையாளப்படுகின்றது. Read More

photography

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (18.04.2021) -திருப்பலி முன்னுரை 11.04.2021

 

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு  திப 3: 13-15, 17-19, 1யோவா 2: 1-5, லூக் 24: 35-48

திருப்பலி முன்னுரை இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் Read More