புனிதர்கள்

புனித வின்சென்ட் தே பவுல்

புனித வின்சென்ட் தே பவுல் பிரான்ஸில் 1581, ஏப்ரல் 24ஆம் நாள் பிறந்தார். விசுவாசத்தில் வளர்ந்து செபத்தை உயிர் மூச்சாக்கினார். இறையன்பிலும், பிறரன்பிலும், இறைபயத்திலும், ஞானத்திலும் வளர்ந்து Read More

புனிதர்கள் கோஸ்மாஸ், தமியான்

புனிதர்கள் கோஸ்மாஸ் மற்றும் தமியான் சிலிசியாவில் இரட்டையர்களாகப் பிறந்தனர். இருவரும் மருத்துவராக ஐயாஸ் பகுதியில் மருத்துவ பணி செய்தனர். இறைவனுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து குணமாக்கும் பணி செய்தனர். Read More

புனித சியோல்ஃபிரித்

புனித சியோல்ஃபிரித் 642 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். பக்தியும் நம்பிக்கையும் மிகுந்து வளர்ந்தார். புனித ஆசீர்வாதப்பர் துறவு இல்லம் சேர்ந்து துறவு மேற்கொண்டார். நவதுறவிகளுக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து Read More

புனித ஜெரார்டு சாக்ரெதோ

புனித ஜெரார்டு சாக்ரெதோ வெனிஸில் 980ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23ஆம் நாள் பிறந்தார். பெற்றோர் வழி இறையன்பை சுவைத்தார். அயலானில் கிறிஸ்துவின் முகம் கண்டார். இறைவனுக்கு தன்னை Read More

புனித பியோ

புனித பியோ இத்தாலியில் 1887 ஆம் ஆண்டு, மே 25 ஆம் நாள் பிறந்தார். “செபமே இறைவனின் இதயத்தைத் திறக்கும் திறவுகோல்” என்றுகூறி, ஆர்வமுடன் செபித்தார். விவிலியம், Read More

புனித தாமஸ் வில்லனோவா

புனித தாமஸ் வில்லனோவா ஸ்பெயின் நாட்டில் 1488 இல் பிறந்தார். ஏழ்மையாக வாழ்ந்து, வருமானத்தின் பெரும் பகுதியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்தார். நல்ல நூல்களை வாசித்து, ஆன்மீகத்தில் வளர்ந்தார். Read More

திருச்சிலுவை உயர்த்தப்பட்ட நாள்

திருச்சிலுவையின் வெற்றி விழா திருச்சபையின் ஆரம்பக் காலம் முதலே விசுவாசிகளால் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. 312 ஆம் ஆண்டு, உரோமை பேரரசராக ஆட்சி செய்ய கான்ஸ்டன்டைன் மற்றும் மாக்ஸென்டியுஸ் Read More

புனித யோவான் கிறிஸ்சோஸ்தம்

புனித யோவான் கிறிஸ்சோஸ்தம் அந்தியோக்கியாவில் 349 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். கிறிஸ்சோஸ்தம் என்றால் பொன்வாய் என்பது பொருள். கல்வியுடன் கிறிஸ்துவின் படிப்பினைகளையும் கற்றார். இறையியல் பயின்று, 2 Read More

புனித குய்டோ

புனித குய்டோ பெல்ஜியம் நாட்டில் 950 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். ஏழ்மையான குடும்பத்தில் வாழ்ந்தாலும், இறைபற்றும், இறையன்பும், இறைஞானமும், நற்பண்புகளும் உள்ளவராக திகழ்ந்தார். விவசாயத் தொழில் செய்தார். Read More