மூவேளை செப உரை

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“ஒரு மனிதனின் மீறமுடியாத மாண்புக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காததினால்தான், நம் சமூகத்தில் முதுமையைச் சுமையாக நோக்கும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் ‘நாம்’ என்பது Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“நல்ல உறவுகளே நமது மனித மற்றும் கிறிஸ்தவ வளர்ச்சிக்கும், முதிர்ச்சிக்கும் உயர் பாதை.”

- மே 6, சுவிஸ் மெய்க்காப்பாளர்களுக்கான செய்தி

“இயேசு நமக்காக எளிதில் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“இளையோரே, நாம் அனைவரும் கடவுளின் அன்புக்குரிய குழந்தைகள் என்ற மாபெரும் கொடையைப் பெற்றுள்ளதால், அவருடைய மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள அழைக்கப்பட்டுள்ளோம்.”

- ஏப்ரல் 29, வெனிஸ் நகர் இளையோருக்கான Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“நமது சந்ததியினர் ஏராளமான இயற்கை வளங்களை நமக்கு விட்டுச் சென்றிருந்தாலும், நாம் அதனைப் பாதுகாப்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. இப்பூமியைக் காக்கும் பாதுகாவலர்களாகவும், அதனை உருவாக்கும் கைவினைஞர்களாகவும் வாழ நாம் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“இயேசு தீமையை வென்றார். சிலுவையை ஒரு பாலமாக மாற்றி, உயிர்ப்பை அடைந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் அவரைப் புகழ்வதற்காகவும், போற்றுவதற்காகவும் நமது கைகளை அவரை நோக்கி உயர்த்துவோம்.”

- Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“அன்னை மரியாவின் தாய்மை என்பது, இறைத்தந்தையின் மென்மையை நாம் எதிர்கொள்வதற்கான மிகச்சரியான, நேரான, எளிமையான பாதை.”

- ஏப்ரல் 8, கிறிஸ்து பிறப்பின் முன்னறிவிப்புப் பெருவிழா Read More

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணி செய்வதே இடுக்கமான வாயில்

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணிபுரிவதன் வழியாக இடுக்கமான வாயில் வழியே வருந்தி நுழையுங்கள் என்றும், கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி விழுமியங்களின்படி வாழ்க்கையை சரிசெய்து கொண்டு மீட்பு பெற முயலுங்கள் என்றும் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“உலகின் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்திலும் பெண்களின் மாண்பு மதிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு எதிரான பாகுபாட்டு நிலைகள் அகற்றப்பட இம்மாதத்தில் சிறப்பான விதத்தில் இறைவேண்டல் செய்வோம்.”

- ஏப்ரல் 3, Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“அருகிருப்பு, இரக்கம் மற்றும் மென்மை என்னும் கடவுளின் பண்புநலன் கொண்டவர்களாக நாம் வாழும்போது, சகோதர ஒன்றிப்பு மற்றும் நல்லிணக்கத்துடன் ஒன்றிணைந்து நாம் நடக்க முடியும்.”

- Read More