ஞாயிறு மறையுரைகள்

திருவருகைக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

புதிய பாதை நம் வாழ்வின் பாதை ஒன்றாக இருக்க, அங்கே புதிய பாதை ஒன்றை உருவாக்க இறைவன் வருவதாக இன்றைய இறைவார்த்தை வழிபாடு நமக்குச் சொல்கிறது. ‘ஆண்டவர் நமக்கு Read More

photography

திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு (பாரூ 5:1-9 பிலி 1:3-11 லுhக் 3:1-6)

திருப்பலி  முன்னுரை:

ஆண்டவரின் வருகைக்காக வழியை ஆயத்தம் செய்யுங்கள், பாதையை செம்மையாக்குங்கள் என்று திருவருகைக் காலத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு அழைப்புவிடுக்கின்றது. பள்ளத்தாக்குகள் நிரப்பப்படும், மலைகள், குன்றுகள் தகர்க்கப்படும் Read More

கிறிஸ்து - அனைத்துலகின் அரசர் பொதுக்காலம் 34ஆம் ஞாயிறு

இந்த பூமியை எத்தனையோ மன்னர்கள் மாமன்னர்கள் ஆட்சிசெய்துள்ளனர். ஆனால், அவர்களால் ஒரு நாடு, மொழி, இனம், கண்டம் போன்றவற்றின் மீது மட்டுமே உரிமை கொண்டாட முடிந்தது. ஆனால், Read More

photography

பொதுக்காலம் 34ஆம் ஞாயிறு (தானி 7:13-14, திவெ 1:5-8, யோவா 18:33-37)

திருப்பலி முன்னுரை

முதல் உலகப் போர் முடிவுற்ற பின்னர், இந்த உலகில் எல்லா நாடுகளையும்விட, எல்லா மக்களையும்விட நாங்கள் தான் சிறந்தவர்கள். எனவே, நாங்கள் தான் இவ்வுலகில் உள்ள Read More

பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறு (தானி 12:1-3, எபி 10:11-14, 18, மாற் 13:24-32)

அனைத்திற்கும் முடிவுண்டு 

கடைசி காலம்                          

பூமியில் நாம் நிரந்தரமானவர்கள் அல்ல. ஆடாத ஆட்டம் போட்ட மாமன்னர்களும் மண்ணில் ஒரு நாள் வீழ்ந்து மடிந்து போயினர். வானத்திற்கே சவால்விட்ட Read More

photography

பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறு (தானி 12:1-3, எபி 10:11-14, 18, மாற் 13:24-32)

திருப்பலி முன்னுரை

இன்றைய நாளின் வாசகங்கள் அனைத்தும் உலகின் முடிவைப் பற்றியும், மானிட மகனின் இரண்டாம் வருகையைப் பற்றியும் நமக்கு கூறுகின்றன. உலகமே அழிவுறப்போகிறது. உயிர்களும் தங்களுக்கான முடிவினை Read More

பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு

உலகிலே மிகப்பெரிய பணக்காரன்

ஒருமுறை ஒரு செய்தியாளர் இன்றைய உலகின் பணக்காரராக இருக்கும் பில்கேட்ஸ் அவர்களிடம், உங்களைவிடப் பெரிய பணக்காரர் உலகில் இருக்கின்றாரா? என்று கேட்டார். அதற்கு ‘இருக்கின்றார்’ Read More

பொதுக்காலம் 32ஆம் ஞாயிறு (1 அர 17:10-16, எபி 9:24-28, மாற் 12:41-44)

திருப்பலி முன்னுரை

வழக்கமாக விதவைகள் அல்லது கைம்பெண்கள் என்றாலே இவ்வுலகம் கேளியும் கிண்டலுமாய் அபசகுணம் கொண்டவர்களாக கருதுவது உண்டு. ஆண்டவர் இயேசு இன்று இத்தகைய ஏழைகைம் பெண்ணை புகழ்ந்து Read More

இயேசுவை சந்திப்பதால் அடையும் அனுபவம்

திருத்தூதர்கள், கடவுளின் அன்பின் வல்லமையை இயேசுவில் அனுபவித்ததால், நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கு அவர்களுக்கு பேரார்வம் ஏற்பட்டது என்று, நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி பேராயத்தின் தலைவர், கர்தினால் லூயிஸ் அந்தோனியோ Read More