ஞாயிறு மறையுரை

பாஸ்கா காலத்தின் 4-ஆம் ஞாயிறு - திப 4:8-12; 1யோவா 3:1-2 யோவா 10:11-18

மந்தையின் மணம் அறிந்த மேய்ப்பர்களாக! 

‘டைட்டானிக்’ என்ற புகழ்பெற்ற கப்பல், 1912-ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மாதம் 15-ஆம் நாள் அட்லாண்டிக் கடல் நடுவே பனிப் Read More

பாஸ்கா காலத்தின் 3 ஆம் ஞாயிறு-திப 3:13-15,17-19; 1யோவா 2:1-5; லூக் 24:35-48

இதோ, என் கைகளைப் பாருங்கள்!

2010-ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு மாதம் 5-ஆம் நாள், சிலே நாட்டின் அட்டக்காமா (Atacama) பாலைநிலத்தில் அமைந்துள்ள தாமிர, தங்கச் சுரங்கத்தில் Read More

தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு - 2குறி 36:14-16,19-23; எபே 2:4-10; யோவா 3:14-21

இன்று தவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு. ‘அகமகிழ்தல் ஞாயிறு’ அல்லது ‘மகிழ்ச்சி ஞாயிறு’ என்று இந்த நாளைக் கொண்டாடுகின்றோம். இறைவன்மீது நம்பிக்கை கொண்டு, நற்செயல்களால் நம் உள்ளங்களை நிரப்பும்போது Read More

பாஸ்கா காலத்தின் 2 ஆம் ஞாயிறு (இரண்டாம் ஆண்டு) திப 4:32-35; 1யோவா 5:1-6; யோவா 20:19-31

உயிர்ப்பு விழாவுக்கு அடுத்து வரும் ஞாயிறை, இறை இரக்கத்தின் ஞாயிறு என்று அழைக்கின்றோம். இறை இரக்கத்தின் ஞாயிறை வழிபாட்டுக் காலத்தின் ஒரு பகுதியாக 2000-ஆம் ஆண்டில் இணைத்தவர் Read More

31, மார்ச் 2024

சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து உயிர்த்துவிட்டார்! அல்லேலூயா! அவரின் உயிர்ப்பில் அகமகிழ்வோம். அல்லேலூயா! இயேசுவின் உயிர்ப்பின் சாட்சிகளாவோம். அல்லேலூயா! அனைவருக்கும் இனிய உயிர்ப்புப் பெருவிழா வாழ்த்துகள்!

இருளை ஒழித்து, சாவை Read More

தவக்காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறு (எரே 31:31-34; எபி 5:7-9; யோவா 12:20-33)

உடைபடா உடன்படிக்கை... இதயத்தில் இயேசுவாக...!

தவக்காலத்தின் இறுதி ஞாயிறு இன்று! வருகின்ற ஞாயிறு குருத்து ஞாயிறு. தொடர்ந்து பாடுகளின் வாரம் ஆரம்பமாகிறது. இயேசு ஆண்டவர் சிலுவையிலே Read More

ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு (24-03-2024)

பாடுகளின் பயணத்தில்...

நாமும் அவரோடு!

திருவழிபாட்டு ஆண்டின் மிக முக்கிய நாள்களை நாம் துவங்குகின்றோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் பாடுகளைத் தியானிக்கும் புனித வாரத்தில் குருத்து ஞாயிறு வழியாக நாம் நுழைகிறோம். Read More

தவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு (விப 20:1-17; 1கொரி 1:22-25; யோவா 2:13-25)

இயேசுவின் அறச் சினமும், அறநெறிச் செயல்களும்!

இன்று தவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு! முதல் ஞாயிறு பசியோடும், களைப்போடும் இருந்த இயேசுவை நாம் பாலைநிலத்தில் சந்தித்தோம். இரண்டாவது ஞாயிறு தோற்ற Read More

தவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு (தொநூ 22:1-2, 9-13,15-18, உரோ 8:31-34, மாற் 9:2-10)

மலை உச்சியை நோக்கி... உரையாட... உருவா(க்)க..!

ஒவ்வோர் ஆண்டும் தவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு, இயேசு சந்தித்த சோதனைகளைப் பற்றியும், இரண்டாம் ஞாயிறு, இயேசு தோற்ற மாற்றம் Read More