ஆலயம் அறிவோம்

3.7. புனித அருளானந்தர் மறைப்பணி

தாயின் நேர்ச்சியே வாழ்வாக

ஜான் தெ பிரிட்டோ என்ற புனித அருளானந்தர் போர்த்துக்கல் தலை நகரான லிஸ்பன் மாநகரில் 1647, மார்ச் முதல் நாசின்று, சால்வதோர் Read More

அன்பால் கட்டுங்கள்!

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்” (1யோவா 4:8).

‘ மனங்கள் ஏங்குவது அன்பிற்காய்

மனிதம் பிறப்பது அன்பால்

மன்னிப்பு ஊற்றெடுப்பது அன்பால்

மானிடம் தழைப்பது அன்பால்!’

அன்பு Read More

கடவுளின் சமையல்காரர்!

‘தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லையெனில், இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்’ என்றார் முண்டாசுக் கவிஞர் பாரதியார். பச்சையாக உண்ட உணவைச் சமைக்கத் தொடங்கிய தருணமே நாகரிகத்தில் மனிதன் Read More

மரியா பற்றிய மறைக்கோட்பாடுகள்

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு நோக்கில் ‘மரியா கடவுளின் தாய்’ எனும் மறைக் கோட்பாடு

மரியா பற்றி கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு உரையாடல்கள் பல நடைபெற்றுள்ளன. இவ்வுரையாடல்களில் மரியா ‘கடவுளின் Read More

நட்சத்திர ஒளி வீசும் தெரு!

பால் சக்கரியா, பிரபல மலையாள எழுத்தாளர். கத்தோலிக்கர். கருத்துக் கலகக்காரர். பால் சக்கரியாவின் சில சர்ச்சைக்குரிய ‘இயேசு கதைகள்’ கேரளக் கிறிஸ்தவர்கள் மனத்தைப் புண்படுத்தியதால் திரு Read More

பொருள்-நோக்கம்-தயாரிப்பு-பங்கேற்பு 

(சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி)

3. யூபிலி கி.பி. 2025: தயாரிப்பு

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் 2023, 2024-ஆம் ஆண்டுகளைத் தயாரிப்பு ஆண்டுகள் எனவும், 2025-ஆம் ஆண்டு Read More

மரியா பற்றிய மறைக்கோட்பாடுகள்

‘மரியா கடவுளின் தாய்’ எனும் மறைக் கோட்பாடு

திரு அவையின் மரபில் மரியா பற்றி நான்கு மறைக்கோட்பாடுகள் வரையறுக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளன. ‘மரியா கடவுளின் தாய்’, ‘மரியா Read More

‘தொன்றுதொட்டு விளங்கும் திருப்பணி’என்ற திருத்தூது மடலின் நோக்கமும், அதன் தாக்கமும்

வேதியப்பணிக்கான அழைத்தல்

‘இறையழைத்தல்’(Vocation) என்ற வார்த்தையை வேதியப் பணியோடு தொடர்புப்படுத்தியிருப்பது ‘தொன்றுதொட்டு விளங்கும் திருப்பணி’ (Antiquum Ministerium)  என்ற இந்த ஆவணத்தில்  கவனிக்கப்பட வேண்டிய சிறப்பம்சத்தில் Read More

தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவம்

மறவ நாட்டின் கடற்புரங்களில் போர்த்துக்கீசியர் ஆட்சி செலுத்தத் தொடங்கிய 1540 முதல் நற்செய்திப் பணி நடைபெற்றாலும், நாட்டுப்புறங்களில் 17-ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்தான்  ஆரம்பித்தது. 1640-இல் தந்தை பல்தசார் Read More