photography

அன்பியக் கூட்டம் - 131

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்! பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..." தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக் குரலை என்றும் கேட்டு எம்மை வாழவைக்கும் Read More

அன்பியத் தோழன்

மையப் பொருள்: செவி சாய்ப்போம்!

பாடல்: "சம்மதமே இறைவா, சம்மதமே தலைவா - உன் மாலையிலே ஒரு மலராகவும்..."

தொடக்க வேண்டல்: எம் கூக்குரலை என்றும் கேட்டு Read More